سایت های کانون های مساجد
سامانه بچه های مسجد خبرگزاری شبستان جشنواره بزرگ جوانان مساجد کتابخانه مساجد مسجد نما دستیار فعالان مسجدی
تعدا کانون 156
شهری 115
روستایی 41
شهرستان منطقه مسجد کانون آدرس
اراک 2 انصار الحسین(ع) اسلامی تربیت اراک خ خرم جنب راه آهن
اراک 5 امام حسن مجتبی(ع) اسوه اراک، شهرک هجرت فاز2
اراک 2 حاج آقا تقی تقوی اصحاب المسجد  اراک، خ فتح شیاه کوه
اراک 1 امام علی (ع) اصحاب المهدی (عج) اراک خ دانشگاه ک شهید جمشیدی
ساروق 4 حضرت ابوالفضل(ع)  افق